การสร้างพันธมิตรที่ชนะ

การสร้างพันธมิตรที่ชนะ

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนสงสัยว่าจะต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดึงดูดลูกค้า พวกเขาสงสัยว่า “ฉันจะเปลี่ยนจากการรวบรวมนามบัตรหนึ่งใบในคราวเดียวเพื่อรวบรวมลูกค้าหลายพันรายผ่านทางโครงการเดียวได้อย่างไร”

นักยุทธศาสตร์ธุรกิจ Debra Valle (PCC) ท้าทายผู้อ่านที่จะละทิ้งความคิด “หนึ่งลูกค้าต่อเวลา” เพื่อสนับสนุนการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มการมองเห็นค้นหาบทความยอดขายและผลกำไร จดทะเบียนบริษัท