ความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับองค์กร

การศึกษาด้านการจัดการได้ซื้อผลประโยชน์มากมายให้กับทุกด้านของสังคมของเราทั้งในด้านสังคมสังคมและระดับบุคคล นอกเหนือจากผลงานที่ได้จากการวิจัยแล้วการศึกษาด้านการจัดการได้พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและโครงการต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนบริษัทจังหวัดเลย ตู้บ่มเพาะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแนวคิดและเทคโนโลยีทางธุรกิจใหม่ ๆ

การศึกษาด้านการจัดการได้ซื้อผลประโยชน์มากมายให้กับทุกด้านของสังคมของเราทั้งในด้านสังคมสังคมและระดับบุคคล นอกเหนือจากผลงานที่ได้จากการวิจัยแล้วการศึกษาด้านการจัดการได้พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและโครงการต่าง ๆ เช่นตู้อบที่ช่วยอำนวยความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

งานหลักของโครงการบ่มเพาะคือการรวบรวมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ซึ่งสามารถนำผลในเชิงบวกมาสู่สังคมได้ทั้งหมด ทีมนักการจัดการและนักเรียนหมวกมีเป้าหมายในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มไปจากแนวคิดสู่ตลาด มหาวิทยาลัยหลายแห่งใช้ร่วมกันในการค้นหาศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีพร้อมกับกิจกรรมการจัดการด้านการศึกษาหรือใช้คณะมีส่วนร่วมโดยตรงในโครงการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยและชุมชน

การมีส่วนร่วมโดยตรงของการจัดการศึกษากับโปรแกรม Incubator ดังกล่าวช่วยให้กระบวนการเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญด้านการจัดการกับองค์กรต่าง ๆ และช่วยในการสร้างและถ่ายทอดแนวคิดใหม่ ๆ สู่ตลาด ในสถานการณ์เช่นนี้ความคิดสร้างสรรค์ใช้เพื่อเปิดตัวแผ่นรองที่เปิดโอกาสให้พวกเขามีโอกาสและทรัพยากรทั้งหมดที่รวมถึงอุปกรณ์ทางการเงินและอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายโอนความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพโดยตรงจากผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์จากตลาดสู่ตลาดและสิ่งนี้ นำมาซึ่งสวัสดิภาพของมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับมันในเกือบทุกระดับ

ตัวอย่างเช่น การส่งบทความการจัดการธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯถือเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาด้านการจัดการได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ร่ำรวยสำหรับการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก (SBDC) มักตั้งอยู่ร่วมกับสถานศึกษาด้านการจัดการและใช้สภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการแก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบของ SBDCs ต่อชุมชนที่พวกเขาให้บริการมีความสำคัญ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ได้รับบริการของ SBDC เติบโตได้เร็วขึ้นและมีอัตราความล้มเหลวต่ำกว่า สิ่งนี้หมายถึงผลกระทบของการจัดการการจัดการที่เหมาะสมกับองค์กร